دکتر حسین صفری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر حسین صفری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین صفری

شماره تماس:

06133376416

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان چهارده غربی – فاز اول – مجتمع پزشکی غرب کیانپارس – طبقه اول