دکتر حسین فرخی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر حسین فرخی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین فرخی

شماره تماس:

021-77405970

آدرس:

تهران – پیروزی – خیابان نیروی هوایی – ساختمان پزشکان قائم