این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
04135537984
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی بیمارستان الزهرا – ساختمان اطبا – طبقه ی 3 – واحد ۱

دکتر حسین مقتدر متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حسین مقتدر