این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ ارتوپدی کودکان / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اهواز
09936232446
اهواز
کیان پارس – خیابان دانشور شرقی(مهر شرقی)-روبه روی بیمارستان مهر – مجتمع پزشکی فاطیما

دکتر حمیدرضا آرتی متخصص ارتوپدی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر حمیدرضا آرتی