این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07136267316
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – خیابان شهید مطهری – چهارراه ستارخان – نزدیک به بیمارستان دکتر خدادوست – ساختمان مجتمع پزشکی ستارخان – طبقه اول – واحد 303

دکتر حمیدرضا انوری اردکانی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر حمیدرضا انوری اردکانی