دکتر حمیده شنازندی

تخصص: چشم
محل مطب: قزوین

دکتر حمیده شنازندی متخصص چشم و بینایی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر حمیده شنازندی

شماره تماس:

02825244771

آدرس:

قزوین – تاکستان امام – روبروی اداره پست – ساختمان پزشکان امین