این پزشک

تخصص پزشک: چشم
قزوین
02825244771
قزوین
قزوین – تاکستان امام – روبروی اداره پست – ساختمان پزشکان امین

دکتر حمیده شنازندی متخصص چشم و بینایی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر حمیده شنازندی