این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تبریز
04151021000
تبریز
سربالایی ولیعصر – نبش خیابان عارف – ساختمان عارف – طبقه اول

دکتر حمیده عظیمی علمداری متخصص پوست و مو در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حمیده عظیمی علمداری