این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
خرم اباد
06633314603
خرم اباد
میدان شهدا – طبقه فوقانی داروخانه امام حسین

دکتر حمید رشنو متخصص پوست و مو در خرم اباد | آدرس و تلفن دکتر حمید رشنو