این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135567681
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – چهار راه باغ شمال – ابتدای خیابان 17 شهریور – ساختمان برتر – طبقه همکف

دکتر حنانه علیار متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حنانه علیار