این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ارومیه
04432233668
ارومیه
خیابان سیروس – جنبا آزمایشگاه دکتر میلانی – بالای داروخانه دکتر اخوان

دکتر خالد محمودزاده متخصص ارتوپدی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر خالد محمودزاده