دکتر خدیجه سلیمانی


تخصص : قلب و عروق


شهر: اراک

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر خدیجه سلیمانی متخصص قلب و عروق

—————–

آدرس:
مرکزی – اراک – خیابان شکرایی – ساختمان فارابی

 


 

تلفن تماس:
08632227686