این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
همدان
08132526350
همدان
خیابان بوعلی – انتها کوچه شیخ

دکتر خشایار داودپور متخصص ارتوپدی در همدان | آدرس و تلفن دکتر خشایار داودپور