دکتر ذبیح مدرسی اسفه
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر ذبیح مدرسی اسفه

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ذبیح مدرسی اسفه

شماره تماس:

06133378604

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان 3 شرقی – مجتمع پارس – طبقه 5