این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133378604
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان 3 شرقی – مجتمع پارس – طبقه 5

دکتر ذبیح مدرسی اسفه متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر ذبیح مدرسی اسفه