این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35570932
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – 17 شهریور جدید – برج آذربایجان – طبقه دوم

دکتر رامین طاعی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر رامین طاعی