این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
قم
02538802433
قم
خیابان توحید – توحید 9 – پلاک 7

دکتر رامین عمومی متخصص ارتوپدی در قم | آدرس و تلفن دکتر رامین عمومی