این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
گرگان
01732352777
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 5 – مجتمع آریا – طبقه 2 – واحد 102

دکتر رجب تازیکی متخصص مغز و اعصاب در گرکان | آدرس و تلفن دکتر رجب تازیکی