این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
09934848047
مشهد
چهارراه دکترا – ابن سینا ۳ – ساختمان اویدنس – طبقه ۲ – واحد ۸

دکتر رضا افتخار متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر رضا افتخار