دکتر رضا خندقی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تبریز

دکتر رضا خندقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا خندقی

شماره تماس:

04133341732

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – چهارراه آبرسانی – ساختمان ایران کلینیک