این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133341732
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – چهارراه آبرسانی – ساختمان ایران کلینیک

دکتر رضا خندقی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر رضا خندقی