این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
09914131736
تبریز
خیابان هفده شهریور جدید – تقاطع خیابان طالقانی – برج سپید – طبقه 5

دکتر رضا صحرائی متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر رضا صحرائی