این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
اهواز
06133731398
اهواز
کیانپارس – اسفند شرقی – نبش اردیبهشت – ساختمان پزشکان آپادانا طبقه دوم- تناسب اندام و رژیم درمانی زارا

دکتر رضا ملیحی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر رضا ملیحی