دکتر رضا نبیی
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر رضا نبیی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا نبیی

شماره تماس:

041-33358450

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – ساختمان آتیه – طبقه 2