این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-33358450
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – ساختمان آتیه – طبقه 2

دکتر رضا نبیی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر رضا نبیی