دکتر رضا وثوقی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرج

دکتر رضا وثوقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا وثوقی

شماره تماس:

02632249333

آدرس:

البرز – کرج – میدان شهدا – ساختمان 110 – پلاک 2