این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی آرتروسکوپی زانو و هیپ / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بجنورد
05832296974
بجنورد
خیابان چمران – خیابان دانشگاه پیام نور – بیمارستان امام علی (ع) – کلینیک ویژه

دکتر رضا گنجی متخصص ارتوپدی در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر رضا گنجی