این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ارومیه
04432236873
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان امام – جنب داروخانه سینا – طبقه 3

دکتر روبن داودطبیبی متخصص چشم و بینایی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر روبن داودطبیبی