این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01333333900
رشت
چهارراه پور سینا – روبروی داروخانه دکتر محقق – بن بست گلشن آرا

دکتر رویا مقدم متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر رویا مقدم