این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138432324
مشهد
پنج راه سناباد – بعد حسینیه نصرت – مقابل بهشت – نبش ابن سینا 17- ساختمان 355

دکتر زری جاویدی دشت بیاض متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر زری جاویدی دشت بیاض