این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-33348531
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – تبریز – خ امام – پائین ترازچهارراه آبرسان – طبقه 2 کلینیک پاستور

دکتر زهرا مینقی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر زهرا مینقی