این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
09033940846
مشهد
خیابان احمدآباد – عارف 4 – ساختمان پزشکان5 -طبقه 2

دکتر زهرا نعیمی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر زهرا نعیمی