این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
ساری
01144430803
ساری
بلوار خزر – کنار بستنی اسکیمو – طبقه 6

دکتر زهره حاج حیدری متخصص پوست و مو در ساری | آدرس و تلفن دکتر زهره حاج حیدری