این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تبریز
04133367497
تبریز
بلوار آزادی – سه راه گلگشت – ساختمان گلگشت – طبقه ششم

دکتر سارا صنیعی متخصص پوست و مو در تبریز | آدرس و تلفن دکتر سارا صنیعی