این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135556663
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید – آزمایشگاه مهر – طبقه 2

دکتر سجاد حریریان متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر سجاد حریریان