دکتر سعید قاجار


تخصص : چشم


شهر: قزوین

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سعید قاجار متخصص چشم

—————–

آدرس:
قزوین – خیابان فردوسی جنوبی – کوچه نسترن – ساختمان نسترن

 


 

تلفن تماس:
02833222145