دکتر سعید قاجار


تخصص: چشم


شهر: قزوین

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سعید قاجار متخصص چشم

—————–

آدرس:
قزوین – خیابان فردوسی جنوبی – کوچه نسترن – ساختمان نسترن


 

تلفن تماس:
02833222145


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.