این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ارومیه
04432231010
ارومیه
خیابان امام – جنب بیمارستان صولتی – داخل کوچه بهار – مطب دکتر چاره ساز

دکتر سعید چاره ساز متخصص ارتوپدی در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر سعید چاره ساز