این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرمان
03432446645
کرمان
کرمان – خیابان عباس صباهی – ساختمان پزشکان صبا – طبقه همکف

دکتر سلمان جباری نژادکرمانی متخصص چشم و بینایی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر سلمان جباری نژادکرمانی