دکتر سلمان عباسی فرد
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر سلمان عباسی فرد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سلمان عباسی فرد

شماره تماس:

07153352069

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان مهدیه