دکتر سلمان فاطمی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اصفهان

دکتر سلمان فاطمی متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر سلمان فاطمی

شماره تماس:

03132223328

آدرس:

اصفهان – خیابان آمادگاه – رو به روی داروخانه سپاهان – ساختمان اطبا – طبقه اول