دکتر سمانه نوری اصل
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اراک

دکتر سمانه نوری اصل

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سمانه نوری اصل

شماره تماس:

08633127092

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان خرم – جنب آموزش و پرورش – ساختمان پزشکان خرم – طبقه اول