دکتر سمیه حسنی کیا
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر سمیه حسنی کیا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سمیه حسنی کیا

شماره تماس:

04433449080

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان حسنی – ساختمان هاشمی – طبقه 5