این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ارومیه
04433475340
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – بعداز چهارراه بیمارستان آذربایجان – کوچه بانک سرمایه – مجتمع پاستور – طبقه 3

دکتر سورنا نظرباغی متخصص مغز و اعصاب در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر سورنا نظرباغی