دکتر سورنا نظرباغی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر سورنا نظرباغی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سورنا نظرباغی

شماره تماس:

04433475340

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – بعداز چهارراه بیمارستان آذربایجان – کوچه بانک سرمایه – مجتمع پاستور – طبقه 3