این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
خرم آباد
06633335872
خرم آباد
لرستان – خرم آباد – خیابان شهدا شرقی – کوچه مخابرات – ساختمان ساسان – طبقه دوم

دکتر سولماز علوی درزم متخصص قلب و عروق در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر سولماز علوی درزم