این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شهرکرد
03832223930
شهرکرد
دوازده محرم شمالی – خیابان دکتر حسینی – ساختمان پزشکان پردیس – طبقه دوم

دکتر سیاوش فاضلیان متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شهرکرد | آدرس و تلفن دکتر سیاوش فاضلیان