این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08132225901
همدان
همدان – پارک چمران – ساختمان پزشکان مرکزی – طبقه 2

دکتر سیداحمد فاطمی متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر سیداحمد فاطمی