دکتر سیدحسن مدرسی فرد
تخصص: چشم
محل مطب: قم

دکتر سیدحسن مدرسی فرد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدحسن مدرسی فرد

شماره تماس:

02533808080

آدرس:

قم – خیابان امام – روبروی دارایی – ساختمان شهاب – طبقه فوقانی بانک کوثر