دکتر سیدمحسن موسی زاده


تخصص: چشم


شهر: قم

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سیدمحسن موسی زاده متخصص چشم

—————–

آدرس:
قم – انتهای خیابان صفائیه – پائینی تراز کوچه 39 (بین کوچه۳۹ فواکه دورشهر) – جنب عینک زایس


 

تلفن تماس:
02537830721


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.