این پزشک

تخصص پزشک: چشم
رشت
01333326288
رشت
گیلان – رشت – چهارراه پورسینا – روبری ثبت احوال – ساختمان اطباء

دکتر سیدمهدی حلمی متخصص چشم و بینایی در رشت | آدرس و تلفن دکتر سیدمهدی حلمی