این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132240935
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – جنب بیمارستان سینا – مجتمع پزشکی مجید – طبقه همکف

دکتر سیدامید هاشمی فرد متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر سیدامید هاشمی فرد