این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35543121
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید – جنب آزمایشگاه مهر – ساختمان نور – طبقه چهارم

دکتر سید حسن سیدی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر سید حسن سیدی