این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132215703
اصفهان
اصفهان – خیابان فردوسی – روبروی بانک ملت

دکتر سیدعباس سیدی متخصص قلب و عروق | آدرس و تلفن دکتر سیدعباس سیدی