دکتر سید علی مرتضوی جهرمی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر سید علی مرتضوی جهرمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید علی مرتضوی جهرمی

شماره تماس:

08132523651

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – مجتمع پزشکی پارس