این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138435332
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمداباد – خیابان عارف – نبش عارف 5 – ساختمان 17 – طبقه 3

دکتر سید محمدحسین موسوی نیک متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک