دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک

شماره تماس:

05138435332

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمداباد – خیابان عارف – نبش عارف 5 – ساختمان 17 – طبقه 3